Soal UAS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 7-8 PDF

Berikut ini kami bagikan Soal UAS Bahasa Sunda Semester 2 (Genap) Kelas 7-8 SMP-MTs dalam format PDF Gratis terutama untuk Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Soal UAS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 7-8

Kegiatan atau pelaksanaan UAS itu sendiri tiada lain sebagai agenda tahunan sekolah dalam melihat kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi dari setiap indikator mata pelajaran. Dan tentunya haruslah mendapatkan nilai bagus, karena ini nanti akan dikalkulasikan menjadi nilai sekolah pada akhir tahun pelajaran kelas 9 sebelum dilaksanakan UN.
Adapun beberapa soalnya diantaranya :

Kampung PULO

Kampung Pulo nyaeta ngaran hiji kampung atawa tempat nu aya di desa Cangkuang, kecamatan Leles kabupaten Garut. Disebut kampung Pulo ku sabab eta kampung teh deukeut ka situ, nepi ka ayeuna nelah Situ Cangkuang. Malah di tempat eta oge aya candi, nyaeta Candi Cangkuang.

Masarakat kampung Pulo teh ngagem agama Islam. Tokoh nu mimiti nyebarkeun agama Islam nyaeta Arif Muhammad. Asalna mah utusan ti Mataram anu meunang pancen ti Subhan Ageung pikeun nyerang VOC di Batavia dina abad ke-17. Ku sabab gagal, waktu mulangna deui kalah betah di eta kampung.

1. Kampung Pulo ayana di daerah ....
A. Bandung
B. Tasikmalaya
C. Sumedang
D. Garut

2. Kampung Pulo mimiti aya dina abad ka ....
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18

3. Di kampung Pulo aya nelah situ ....
A. Bagendit
B. Cangkuang
C. Keramat
D. Pulo

4. Sanajan aya candi, masarakat kampung Pulo ngagem agama ....
A. Islam
B. Budha
C. Hindu
D. Kristen

5. Mulih ..., Bu ?
Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta ....
A. ti mana
B. ka mana
C. ka dinya
D. ti dinya

6. “Nabil diuk ... korsi.”
Kecap pangantet pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta ....
A. ka
B. dina
C. tina
D. di luhureun

Itulah beberapa soal dalam file yang kami bagikan kali ini, kami sediakan juga dalam format lengkap yang bisa di download saja melalui link dibawah ini :
  • Download Soal UAS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 7
  • Download Soal UAS Bahasa Sunda Semester 2 Kelas 8

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

loading...